Medin2
PDF Yazdır e-Posta

Sağlık kurumlarında, tıpkı diğer modern işletmelerde olduğu gibi hem üretilip sunulan hizmet ile ilgili fonksiyonlar, hem de organizasyonun kendisi ile iligli yönetim, planlama, pazarlama, finans, kaynak kullanımı gibi fonksiyonlarının yerine gitirilmesi esnasında oluşan  verilerin kaydı, kontrolü, arşivlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve yeniden kullanılması otomasyonun temelini teşkil eder.

Medin2 HBYS nin temel amaçlarından birisi de, hastane içerisinde sunulan her türlü hizmet ve hizmet karşılıklarının, hizmetin üretildiği yer ve zamanda, hastane iş akışını daha etkin ve verimli kılarak kayıt altına almasıdır.

Her türlü hizmet üretiminin ancak ilgili işlemi yapıldıktan sonra sunulabilmesi, ücretlendirmenin hizmet verdiği yer ve zamanda yapılması, kaçakların önlenmesini ve tahsilatın hız kazanmasını sağlar. Hasta bazlı kimlik, tıbbi ve mali bilgilerin anında ve sürekli sisteme girilerek elektronik ortama taşınmasıi güvenliği, tekrar kullanılabilirliği, veri arşivinin oluşturulması, gerektiğinde bilginin paylaşılması, istenilen her türlü raporun alınabilinmesi etkin ve güvenilir veri yönetimini sağlar.

Ayrıca Medin2 HBYS yi diğer tüm otomasyonlardan ayıran en büyük özelliği ise esnekliği ve kişi bazlı kolayca özelleştirilebilir olmasıdır. Yetkili kullanıcıların kolaylıkla otomasyon üzerinde ki tüm ekranlara müdahale edebilir olması, kuruma özgü özelleştirmenin yanı sıra aynı kurumdak ve aynı bölümdeki kişilerin ekranlarını özelleşebilir kılmıştır.

 

4T Bilişim Ltd. Şti.
Ekinciler Cad. No:22 Kavacık Beykoz/İstanbul - Tel:0 (216) 413 51 21 Fax: 0 (216) 413 51 41